POS ( Point of Sale )


อะไรคือ is Point of Sale (POS)?

“ระบบการขายที่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์หลักและเชื่อมโยงไปยังหลายๆช่องทาง เช่น สามารถตัดสต็อกได้ ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า หรือ ระบบสมาชิก เป็นต้น”

ระบบ POS System

– คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขาย,รวมถึงวิธีการจัดรายการสินค้าในชั้นสินค้าสำหรับการขาย และจัดระเบียบการซื้อสินค้าตามลำดับ

– คุณสามารถรักษาประวัติศาสตร์การขาย ซึ่งจะช่วยปรับการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณสำหรับแนวโน้มการซื้อตามฤดูกาล

– คุณสามารถปรับปรุงความถูกต้องโดยการกำหนดราคาการบูรณาการสแกนเนอร์บาร์โค้ดและความสามารถในการอนุมัติบัตรเครดิตกับระบบหน้าร้าน

ระบบ POS เรามีให้บริการกับลูกค้าของเรา

– ระบบสั่งอาหารในร้านอาหาร

– ธุรกิจค้าปลีก

– ธุรกิจโรงรับจำนำ

– อื่นๆ