การซัพพอร์ตเพื่อสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินกิจการในไทย


■ ปรึกษาหารือในขั้นตอนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

■ แนะนำบุคคลสำคัญในท้องที่

■สนับสนุนการจัดตั้งบริษัท

■ซัพพอร์ตการใช้ IT และการบำรุงรักษา

■ สนับสนุนบุคคลากรฝ่ายขายที่ได้ภาษาญี่ปุ่น

■ ความรวดเร็วแตกต่างกันตามความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้น

■ ลดภาระของบริษัทลูกที่ต้องการจะทำสัญญากับบริษัทแม่

■ ให้ข้อมูลในมุมที่แตกต่างจากบริษัทบัญชีและบริษัทที่ปรึกษา

■ เราจะสนับสนุนผู้แทนที่อยู่ภายในประเทศหลังจากก่อตั้งบริษัท

■ เราจะสร้างระบบที่ถึงแม้ไม่มีผู้รับผิดชอบฝ่ายsystem informationแต่ระบบก็สามารถดำเนินการได้ไม่อยู่แต่และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่