บริการพัฒนาระบบให้รองรับได้หลายภาษา


จากระบบที่มีแต่ภาษาญี่ปุ่นให้กลายเป็นระบบที่รองรับหลายภาษา